På 1920-talet började gotländska tekniker ett kamratligt samarbete för nöje och nytta. I slutet av 20-talet var tiden mogen för en utökning av de tekniska kontakterna på ön.
En kommitté bestående av Fredrik Nyström, Slite, Arendt de Jounge, Visby, Martin Lantz, Rute, Rasmus Harksen, Roma och Oscar Berthon, Bungenäs, fick uppdraget att sammankalla tekniker till en träff i Slite. Denna sammankomst inträffade programenligt den 25 juli 1931. Som kuriosa kan nämnas att festmåltiden kostade 10 kronor för herrar och 7 kronor för damer.

Vid ett möte med ett fyrtiotal medlemmar närvarande lördagen den 28 februari 1934 på stadshotellet i Visby stadfästes klubbens första stadgar. En första styrelse valdes med Fredrik Nyström som ordförande, Arendt de Jounge, T. Lindman, M. Lantz och O. Berthon som styrelseledamöter. H. Sellergren och E. Karlström valdes till revisorer med G. Stare som suppleant. Gotlands Tekniska Klubb bildades alltså formellt den 28 februari 1934! Man beslutade att medlemsavgiften skulle utgå med tre kronor per år. 

Det första bevarade årsmötesprotokollet är från den 27 februari 1937 och utvisar bland annat att klubbens tillgångar var 327 kronor. Vid detta årsmöte blev det förändringar i styrelsen. Arendt de Jounge valdes till ordförande med M. Lantz, T. Lindman, G Lyttkens och O. Berthon till styrelseledamöter.

Arendt de Jounge blev den verkligt drivande kraften i klubben under sina 32 år som ordförande. Han ordnade många glada sammankomster och trevliga utflykter runt till gotländska företag. Arendt hade många aktiviteter på gång, men hade alltid tid för Tekniska Klubben och dess problem.

Självfallet blev Arendt klubbens förste hedersledamot efter sin avgång 1969.