Den 14 mars var det dags för årsmöte. Innan årsmötet höll stabschefen på Gotlands regemente Per Wallin ett intressant föredrag om Försvarsmaktens återetablering på Gotland inför 50 medlemmar. Per berättade att Gotlands regemente är Sveriges yngsta och minsta förband. Förbandet upprättades den 1 januari 2018 och kommer under en uppbyggnadsperiod att växa personellt. Det är det första regemente som byggs upp i Sverige i modern tid. Etableringen av Gotlands regemente kommer ske etappvis och senast i början av 2020 skall personal och infrastruktur vara klara. Vi fick se en karta över Tofta skjutfält där Per visade och berättade vad som skulle byggas upp. Det är en hel del infrastruktur såsom vägar, asfaltsytor, el och VA som skall till. Det kommer även byggas upp verkstäder, motionsanläggningar, serviceanläggningar, kontorsytor samt en skjutbana. Däremot kommer det inte byggas några logement på Tofta eftersom dagens militärer inte är värnpliktiga utan anställda. Efter föreläsningen tog årsmötet vid vilket skickligt klubbades igenom av ordförande Per Vinberg. Sedan avslutades den trevliga kvällen med en kamratmåltid.

Hälsningar Niklas