Den 19 april hölls en föreläsning om Trafikverkets tekniska system. 

Så var det dags för lite ordning och reda i trafiken.
Ann-Louise Almgren och Bob Kolmodin från Trafikverket informerade oss grundligt i alla de tekniska system man har för att projektera, planera och utföra drift och underhåll på Gotland. Vi fick lära oss om NVDB, nationell vägdatabas, vilken är offentlig och finns på nätet, ett internt system som heter Stigfinnaren, BaTman vilket är ett broförvaltningssystem, VViS Vägvägerinformationssystem, MIP-kartan som är en mobil inloggning för plogbilar, analysverktyget GPD-analys Grund Paket Drift, PMSv3 som delvis är offentlig och finns på www.pmsv3.trafikverket.se
Pavement Management System, PMS-beläggning samt avslutningsvis trafikflödeskartan på www.vft.trafikverket.se. Vår kunskapsinlärning ställdes på höga prov med den imponerande mängd verktyg och system som Trafikverket använder för att hålla oss tryggt på vägen. Vi var ett 30 tal medlemmar som lyssnade ivrigt i Fornsalens restaurang och även fick oss en bit god mat efteråt med tillhörande medlemsmöte och inval av nya medlemmar.

Hälsningar Niklas