2007-03-19

Så är det till slut bestämt att vi får ha vårt årsmöte på Wisby Strand, kongresshallen. Tisdagen den 3 april klockan 18.30 är vi välkomna på visning.
Tisdagen den 20 mars 18.00 träffas styrelsen för kuvertering och förberedelser inför årsmötet.