Torsdagen den 29 november träffades Tekniska klubben för en föreläsning om ”Hur valet egentligen gick till”. Britt Silvergren som är valansvarig och jurist på Länsstyrelsen berättade för ett 20-tal medlemmar hur val genomförs. Britt berättade att det hålls fyra allmänna val i Sverige. Dessa val skall vara fria, hemliga och direkta. Detta innebär bland annat att det inte går att rösta med e-legitimation på grund att det då går att spåra hur man röstat vilket inte är tillåtet då valen alltså skall vara hemliga. Vidare berättade Britt ingående hur valen genomförs och hur prognoser tas fram på valkvällen genom att personalen i vallokalerna räknar röster och sedan ringer in dem till Sveriges Länsstyrelser. Länsstyrelserna tar sedan emot alla valsedlar och kontrollräknar dem vardagen därpå. Denna kontrollräkning är offentlig och i årets val på Gotland kom tre besökare och tittade på när rösterna kontrollräknades. Britt pratade även om hur man säkerställer att det inte är något valfusk samt hur säkerheten runt ett val brukar se ut. Vi fick även fakta som exempelvis att Gotland har 47 000 röstberättigade, att varje valdistrikt har 1000-2000 röstande samt att valdeltagandet till riksdagen i årets val låg på 88.75 procent. Avslutningsvis fick vi höra hur det går till när partierna tar fram sina vallistor.

Hälsningar Niklas