Tisdagen den 28 maj bjöd Tekniska klubben in till en stadsvandring med stadsarkitekt Christian Hegardt på det nybyggda övre A7-området. Cirka 30 medlemmar mötte upp i ett soligt väder. Under Christians kunniga ledning vandrade vi från förskolan Törnekvior runt bland gårdar och byggnader. Christian visade oss ett bostadskvarter som är nominerat till Region Gotlands arkitekturpris. Detta bostadskvarter hade trästomme och mycket trä i fasaderna som gav det en livfull fasad. Vi vandrade sedan vidare in till det mellersta området där det skall byggas en park som skall binda samman hela området. Christian berättade hur parken är tänkt att se ut samt vilka värden man vill skapa med parken.
Sedan fortsatte promenaden med ett besök i ett bostadskvarter vars stora värden var den välgjorda gårdsmiljön och de stora balkongytorna på förrådshusen. Vi fick även lite information om den tänkta markplätten för stadsodling som är en del av hela området. Där är tanken att man skall kunna odla sin egen mat i närmiljö trots att man bor i en stadsmiljö. Vi fick även veta att hela övre A7-området var tänkt som gårdskvarter med husfasader mot gatan och gårdar där innanför. Dock har inte denna tanke fullföljts i sin helhet då några av Gotlandshems kvarter har hus som är stjärnformade och därmed saknar gårdsmiljö. Orsaken till detta beskrev Christian med bostadsbristen i Visby som snabbt krävde många bostäder.
Kvällen avslutades sedan med en kamratmåltid i artilleriets gamla artilleriverkstad som numera fungerar som skyttehall för Visbys olika skytteklubbar.
 
 
Niklas Callenmark