I stålande solsken mötte professor Gunilla Rosenqvist 18 medlemmar ur Gotlands Tekniska Klubb, söndagen den 16 juni vid forskningsstationen i Ar.
Efter en intressant inblick i bakgrunden till forskningsstationen och vad den är idag, berättade Gunilla om de olika verksamheter som bedrivs och vad som skulle kunna genomföras. Trycket är inte riktigt så stort idag som för några år sedan varför mer verksamhet skulle kunna inrymmas.
Stationen är modern och lämplig för tämligen varierad verksamhet och erbjuder med läget stimulerande och avskild miljö. Vattendelen är väl tilltagen och rymmer varierande och även mer omfattande forskning, prov- och försöksverksamhet.
Området Akvaponik är ganska nytt i Sverige men har varit etablerat på den kommersiella marknaden utomlands sedan flera år. Framgångsrika produktioner rapporteras från Kanada, USA, Finland och fler därtill. Satsningar i större skala planeras även på Gotland, t ex i Slite. I Slite kan överskottsvärme från Cementa bidra som konkurrensfördel vid en produktion.
Den sannolikt lämpligaste fisken för vattenbruk i akvaponik är en afrikansk ciklid som heter Tilapia. Den fungerar väl i dammiljöer och blir därmed enklare att passa in i många bassänger än andra fiskar med kanske högre krav. Tilapia förekommer som odlad fisk världen över.
I mindre skala förutses en ökning av slutna system. Akvaponik med hydroponik (växtodling med växternas rötter i restvattnet) passar väl i urban miljö. I modern arkitektur förekommer numer inslag av akvaponik. Något som antas få allt större betydelse i en värld av förändring mot klimatsmartare och hållbarare lösningar.
De försök som nu genomförs i stationen i Ar är inte så detaljerat uppföljda avseende klimatvärden som man kanske skulle kunna tro. Gunilla menar dock att vid en större produktion bör ett samarbete kunna ske mellan Uppsala universitet (forskningsstationen) och producerande företag där optimering av miljövariabler torde vara i fokus för att möjliggöra en effektiv produktion som i konkurrens kan utvecklas stabilt och vara långsiktigt hållbart.
För Gotland är det ju synnerligen intressant att kunna skapa en produktion av fisk och växter i slutna system där produktionen blir förutsägbar och mindre känslig för yttre påverkan, t e x torka för växter och sjukdomar för fisk. Självförsörjning, uthållighet, låg klimatbelastning är konsekvenser av en utvecklad akvaponik och det är ju onekligen i allas intresse. Om omställning ska ske från rött kött till något annat är ju akvaponik mycket lämpligt.
Efter fika bjöd Gunilla på ytterligare ett uppskattat föredrag, - nu om kantnålar! Och då särskilt om den speciella situationen där kantnålshanen är den havande parten och där honorna tävlar

sinsemellan om hanens gunst och vilja till fortplantning. Det finns fiskar där antingen honor eller hanar ruvar rom så variationen är större i fiskarnas värld jämfört med hos däggdjur.
Studier av kantnålar bidrar både till förståelse om deras livsvillkor i en förändrad miljö som rent allmänt om hur olika djur hanterar den sexuella fortplantningen och vilka motiv som driver utvecklingen i en viss riktning. I sanning intressant.
Till en människa som ägnar så mycket tid åt vattnet… kändes det väldigt naturligt att kunna överlämna till Gunilla… - klubbens handduk!
/Kenneth Tillberg

Professor Gunilla Rosenqvist föreläser om akvaponik. 

Professor Gunilla Rosenqvist föreläser om akvaponik.

 

Förevisning av vattenhallen.

Förevisning av vattenhallen.

 

En del av försöken med växtodling, här basilika.

En del av försöken med växtodling, här basilika.

 

Ett litet tack, en handduk för allt tal om vatten.

Ett litet tack, en handduk för allt tal om vatten.