Den 12 mars 2019 var det dags för årsmöte. Innan årsmötet höll Mattias Cöster ett intressant föredrag om digitalisering inför 30 medlemmar. Mattias berättade att ordet digitus egentligen betyder finger eller tå samt visade på några olika exempel på digitalisering och vad det kan hjälpa till med, exempelvis ansiktsigenkänning. Mattias visade också digitaliseringen historia från 1800-talets telegraf via telefonen till radio och tv samt slutligen internet. Han berättade också om olika lagar och etiska regler som styr teknikutvecklingen bakom digitalisering. Det berättades också om samhälliga, sociala och ekonomiska konsekvenser av digitalisering. Automatisering är drivkraften bakom de förändringar som skett. Mattias visade slutligen digitaliseringens påverkan på olika affärsmodeller, exempelvis den faktainsamling man kan göra om kunders och framtida kunders preferenser. Efter föreläsningen tog årsmötet vid vilket skickligt klubbades igenom av ordförande Per Vinberg. Sedan avslutades den trevliga kvällen med en kamratmåltid.

 hälsningar Niklas