På Nobeldagen den 10 december höll Gotlands Tekniska klubb en digital föreläsning om vindkraft. Andreas Wickman var inbjuden för att prata om vindkraftens framväxt på Gotland, vindkraftens tekniska lösningar samt framtida problem att bemästra. 40 medlemmar hade bänkat sig framför sina datorer för att ta del av det som sades. Andreas blickade tillbaka på sina 38 år inom vindkraftsbranschen. 1988 gick han bland annat en kurs i Hemse med temat bygg ditt eget vindkraftverk. Andreas berättade också att vindkraftverket Hebbe som byggdes på Näsudden 1984 var en stor inspirationskälla. Detta verk producerade 150 000 kWh el per år. Under 1990-talet byggdes det runt 160 vindkraftverk på Gotland vilket gör att nästan hälften av Gotlands energiförsörjning idag består av vindkraft.

När det gäller tekniken är det i grunden samma princip som dåtidens väderkvarnar även om vindkraftens tekniska lösningar har förfinats otroligt mycket. Datateknikens intåg har verkligen utvecklat effektiviteten vilket gör att dagens vindkraftverk producerar runt sex miljoner kWh per år. Detta kan jämföras med 150 000 kWh som ett vindkraftverk producerade när Andreas började arbeta med vindkraft. När det gäller framtidens utmaningar för vindkraften är det främst tillståndsgivningen som utmärker sig. Tillstånd för vindkraft är numera svårt att få på Gotland på grund av fågelproblematiken och då främst problematiken kring örnar. Finns det exempelvis ett örnbo inom tre km får det inte byggas några vindkraftverk. Det sista vindkraftverket som byggdes på Gotland uppfördes år 2010 vilket belyser problematiken. Man försöker nu lösa fågelproblematiken genom kameror som identifierar fåglar och deras flygriktning samt stänger ned de vindkraftverk som finns i fåglarnas flygriktning.