Onsdagen den 21 februari besökte Tekniska klubben den nya kryssningskajen i Visby.

Över 50 medlemmar mötte upp för att se och höra om hur bygget gått till. På plats möttes vi av projektledarna Harald Gröttvik och Louise Ringqvist som delade upp oss i två grupper. En av grupperna började med att gå ut mot kajen och se hur det såg ut medan den andra gruppen gick inomhus och fick information om bygget. Efter ungefär en halvtimme bytte sedan grupperna plats.

Första spadtaget togs i februari 2016 och drygt två år senare står en ny kryssningskaj färdig. Vi fick oss berättat att man grävt ut 100 000 kbm muddermassor samt ökat Gotlands yta med 15 000 kvm genom att bygga ett landområde av muddermassorna. För att åstadkomma en stabil vågbrytare har 80 000 ton granitblock lagts upp. Själva kajkonstruktionen med dess kassuner och kajdäck fick vi se både på bild och i verkligheten. Kryssningskajen sträcker sig drygt 600 meter ut i havet och runt kajen är det sju meter djupt.

Vi fick vidare höra att invigning av kajen sker i april 2018 och att kajen kommer kosta över 250 miljoner kronor. Vid kajen finns installationer som gör att man kan ta emot avloppsvatten från kryssningsfartygen samt kunna förse fartygen med färskvatten. Efter ett intressant och spännande studiebesök strosade vi sedan hemåt.

Hälsningar Niklas