Vi använder så få kakor (cookies) som möjligt på webbplatsen.
En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
Våra kakor lagras temporärt under tiden du besöker oss. De används för att Du/vi ska kunna veta hur många som besöker oss. Om du loggar in skapas en kaka när du loggar ut för att sidan ska veta att du loggat ut. Även den kakan avlägsnas när du stänger din webbläsare. Inga uppgifter som direkt eller indirekt kommer oss till del används för andra syften än för det interna föreningsarbetet. I och med att du loggar in medger du godkänner att vi lagrar elektroniskt de uppgifter du lämnar.

Mer om kakor på Post och Telestyrelsens hemsida

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information